Grape Hotel, Wrocław
Arrival 13 Aug 2020
Departure 14 Aug 2020
Tło bannera

Procedury COVID-19

 1. Home
 2. Hotel
 3. Procedury COVID-19

Nasze działania w związku z pandemią COVID-19

Goście

 • Przebywanie w częściach wspólnych, z zachowaniem odpowiednio dużej odległości w stosunku do innych Gości oraz Pracowników.
 • Obowiązkowe stosowanie maseczek ochronnych w częściach wspólnych hotelu.
 • Ograniczenie do minimum czasu przebywania w obszarze recepcyjnym.

Pokoje

 • Wietrzenie oraz dezynfekowanie pokoi po wymeldowaniu Gości, a przed przybyciem kolejnych. Dezynfekcja wszelkich powierzchni w pokoju: mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów tv, telefonów, czajników, mini barów i innych urządzeń, powierzchni płaskich oraz wszystkich urządzeń sanitarnych w łazienkach. Po wykonanym sprzątaniu dezynfekcja pokoju.
 • W trakcie pobytu Gości pokoje sprzątane tylko na życzenie Gości lub po trzeciej dobie pobytu.
 • Zakaz przebywania w Hotelu osób bez meldunku.
 • Dla wspólnego bezpieczeństwa Gości oraz Pracowników prośba o otwieranie wszystkich okien znajdujących się w pokoju, przed jego opuszczeniem w dniu wymeldowania lub przed sprzątaniem.
 • Serwis pokoju odbywa się w maseczkach oraz jednorazowych rękawiczkach.
 • Serwis pokoju odbywa się w czasie nieobecności Gości w pokoju.

Pracownicy

 • Systematyczne szkolenia personelu, zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych.
 • Bezwzględne przestrzeganie nowych standardów pracy w maseczkach lub przyłbicach, rękawiczkach, dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni.
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników.
 • Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.
 • Przebywanie w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/ lub zachowanie bezpiecznej odległości.

Recepcja

 • Stosowanie przez pracowników Recepcji maseczek/przyłbic ochronnych oraz rękawiczek ochronnych.
 • Zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i dezynfekcji elementów stanowiska pracy dla pracowników Recepcji – widocznych i łatwo dostępnych.
 • Systematyczna (oraz każdorazowo po obsłużeniu Gościa) dezynfekcja powierzchni lady recepcyjnej, terminala (preferowane bezgotówkowe formy płatności), kart magnetycznych (kluczy do pokoi), jak również innych artykułów i urządzeń wykorzystywanych podczas obsługi Gości.
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym/przy recepcji.
 • Ograniczenie liczby Gości obsługiwanych przy recepcji.
 • Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi (w kolejce, w przestrzeniach Recepcji i Hotelu). W miarę możliwości, ograniczenie do minimum czasu przebywania Gościa przy recepcji.
 • Informowanie Gości (podczas zameldowania i w trakcie pobytu) o wprowadzonych procedurach i środkach ostrożności obowiązujących w Hotelu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.
 • Zachowanie bezpiecznej odległości 2 m między Gośćmi, a pracownikami Recepcji.
 • Przybory do pisania dla Gości podawane są zdezynfekowane.

Posiłki

 • Wyparzenie sztućców oraz naczyń po każdorazowym użyciu, stosowanie się personelu kuchni i serwisu do norm sanitarnych, określonych obecnymi przepisami sanitarnymi.

Części wspólne

 • Specjalistyczna i regularna dezynfekcja części wspólnych przez odpowiedni sprzęt i stosowane środki.
 • Dezynfekcja wszelkich powierzchni oraz mebli, klamek, armatury, poręczy.
 • Szczególna dezynfekcja łazienek w częściach wspólnych.
 • Szczególna dezynfekcja wind.
 • Dostępne stacje ze środkami do dezynfekcji rąk.
 • Stosowana jest zasada tzw. czystych blatów – do minimum ograniczenie liczby produktów dostępnych dla Gości i wydawanych na życzenie.

ZAMKNIĘTE: SIŁOWNIA, SAUNA

see on map

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Lions S.A., Złota nr 61, lok. 100, 00-819, Warszawa . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved